Hjørring Daghøjskole

Velkommen!

V.I.L - Videre i livet

Et arbejdsmarkedsrettet tilbud 

 

For dig der enten har andre aktiviteter der fylder meget i hverdagen.

Har sygdom der gør det svært at møde/ deltage i aktivitet.

Har du andre begrænsninger, som hindre dig i at komme gang med arbejde eller uddannelse… For dig der VIL Videre I Livet!

De praktiske oplysninger:

Hvornår:

Der er løbende optag hver uge på næsten alle aktiviteter, der kan dog være ventetid på nogle aktiviteter, hvis der er mange eller meget få henviste kursister.

Du kan forvente at kunne starte 2-4 uger efter at du henvises.

 

Der er 2 måder at deltage i forløbet på; De Enkeltstående, og De Helhedsorienterede aktiviteter

Dit forløb sammensættes så det passer til dine behov og skånehensyn, samt ud fra Jobcentrets ønske om afklaring og udvikling af ressourcer. Der er mulighed for at deltage i en enkelt eller flere aktiviteter, det aftales i samarbejde med din rådgiver på Jobcentret.

De enkeltstående aktiviteter med fremmøde få timer om uge i 8 uger: 

  • Træning i varmtvandsbassin - Med fysioterapeut uddannet underviser. Torsdag kl. 12- ca. 14
  • Fysisk træning i fitness center Mandag & onsdag kl. 12-13:30
  • Mindfuldness forløb Undervisning der giver dig redskaber til at håndtere svære situationer. Onsdag kl. 9-11:30
  • Mulighed for FVU test og tilknytning til forløb på ordskolen hvis relevant. Aftales individuelt ved behov

Aktiviteter af 4 ugers varighed:

(obs: Ved lavt deltager antal afvikles disse tre aktiviteter sammen):

  • Cv & ansøgning Få sparring på ”Det gode CV og ansøgning”, få opdateret dit CV på Jobnet. Mandag kl. 9:45-11:30  
  • Uddannelses og arbejdsvejledning Er der muligheder for dig på uddannelses området? Hvad der er til hindring for at du kommer i job eller starter på uddannelse? Mandag kl. 9:45-11:30
  • Økonomisk vejledning Grundlæggende støtte til at genvinde overblikket over din økonomiske situation. Mandag kl. 9:45-11:30

De helhedsorienterede aktiviteter

-Ved deltagelse i følgende aktiviteter er det en del af forløbet at du har en personlig samtale med din vejleder ca. hver 2. uge, samt typisk en start og slutsamtale hvor rådgiver kan inddrages.

Den personlig, individuelle aftale mellem din rådgiver, vejleder ved AOF og dig som kursist ligger til grund for forløbet og den/de aftalte aktiviteter.

-Livsstil & kost

Målet er at give dig redskaber til sund og gavnlig kost. I fællesskab finder vi frem til nutidige og relevante oplysninger omkring en sund livsstil og gode kostvaner. Vi tilbereder mad, ser relevante dokumentarer og afprøver ny viden. Tirsdag kl. 9:45-11:30  

-Mestringsstrategier i et svært hverdagsliv

Håndtering af dit eget liv, også når det bliver svært, samt udvikling af personlige redskaber og støtte til mere selvværd og øget selvtillid. Lær at imødegå ændrede betingelser, tilpasse dig til nye situationer og samtidig passe på dig selv. Også for dig der har kæmpet med Stress, angst og/eller depression, men som ønsker en vej tilbage til hverdagen. Fredag kl. 9:45-11:30

-Kommunikation & samarbejde

Ordet ”kommunikation” er mere end bare ”at tale sammen” men er en vigtig del af eks. samarbejde, familie og parforhold. Lær hvordan du gennem samarbejdsøvelser og konflikthåndtering kan bliver bedre til at skabe dialog og fremme godt samarbejde. Onsdag 9:45-11:30